31230 044 634733    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
Hacked By iranonymous
Hacker Khan & ormazd
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บ้านคู 
     
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการก่...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการก่...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายโคกหนองแดง) บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคากลางก่อสร้าง
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ประกาศราคากลางจัดซื้อถังลูกบอลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาฮ้อ หมู่ที่5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรั
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดารานี กิมสันเทียะ ถึงบ้านนางเพ็ญ อักษร บ้านตะแบก หมู่ที่ 4
   ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559
   ประกาศเรื่องการจัดทำแผนหฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560
   ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านปลายนาสวน หมู่ที่ 1 (วิธีตกลงราคา)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.