31230 044 634733

คุณต้องการให้ อบต.บ้านคู ให้การช่วยเหลือ/ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.150.164
คุณเข้าชมลำดับที่ 200,479

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือ...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำโตนด...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี2560...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 255...     จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง
ประกาศผลการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 3 ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลบ้...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิอดุลยเดช...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางค่าใช้จ่ายการออกแบบ
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางราคากลางงานก่อสร้าง
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคาค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางค่าใช้จ่ายจ้างควบคุมงาน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ (CAB)
   ประกาศประกวดราคา. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลบ้านแก้ง
   ประกาศประกวดราคา. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านขาม หมู่ที่ 8 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านติม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านติม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
   ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ธันวาคม 2559
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 2 ธันวาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.