31230 044 634733    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
Hacked By iranonymous
Hacker Khan & ormazd
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บ้านคู 
     
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ ...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชน และป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ต่อแม่ในโอกกาสวันแม่แห่งชาติ...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นการย้าย/รวมศูนย์เด็กเล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคากลางก่อสร้าง
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมไม้ไผ่ สายเกาะขวางซอย1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง โดยจ้างเหมาแรงงาน
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสบใจ - สระตาปลูก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านพังตรุ หมู่ที่ 1
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเบญพาด หมู่ที่ 6
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุ่งสาวน้อย หมู่ที่ 9 อำเภอพนมทวน
   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายบ้านนายหยัด มาลาเล็ก (ช่วงที่ 2 ) ตำบลโพรง
   โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.