31230 081 725 0122

คุณต้องการให้ อบต.บ้านคู ให้การช่วยเหลือ/ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.77.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 754,295

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

gghg

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน 
     
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก 
     
ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง การจัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...     จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...     จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ...     จำนวนผู้เข้าชม 1851 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...     จำนวนผู้เข้าชม 816 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์...     จำนวนผู้เข้าชม 815 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน...     จำนวนผู้เข้าชม 13225 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย...     จำนวนผู้เข้าชม 12412 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
   ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ หมู่ ๒,๓,๔,๕,๗,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และ หมู่ ๑๔ ต.บ้านคู อ.นาโพ
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ และงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ , ๙ และ หมู่ ๑๕ ต
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล บ้านเขว้า ม 5
   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกพลวง ม 11
   สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน(คศล) บ้านโคกมะค่าโหรน หมู่ 12
   สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน(คศล) บ้านสะบ้า หมู่ 16
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางอ่างท่าเสียว บ้านเป้าพัฒนา - บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กา
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะเดาหมู่ที่ 6 และสายบ้านจอมปราสาท หมู่ 17
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2558

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 081 725 0122  Fax : -
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.