31230 044 634733


คุณต้องการให้ อบต.บ้านคู ให้การช่วยเหลือ/ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.96.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 95,801

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก 
     
ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก 
     
แผ่นพับอาเซี่ยนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้...     จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขององค์การบริหารส่วนตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ครั้ง...     จำนวนผู้เข้าชม 320 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 1130 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลคำโตนด ปี2559...     จำนวนผู้เข้าชม 1655 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษี ปี 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 1518 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 11062 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกขยายหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกขยายหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับ หมู่ 4 สายหน่อไม้ฝรั่ง
   ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ 6 สายหน้าวัดหนองไผ่น้อย
   ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านประชาสันต์ หมู่ 10 สายคุ้มตะวันเบิกฟ้า– สระน้ำบ้าน
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไผ่สามัคคี หมู่ 14 สายหน้าวัดหนองไผ่ใหญ่ ถึงเขตเทศ
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ 8 สายหน้าบ้านนายนิยม กาศไธสง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.