31230 044 634733

คุณต้องการให้ อบต.บ้านคู ให้การช่วยเหลือ/ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.238.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,583

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจ...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจั...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเ...     จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางค่าใช้จ่ายการออกแบบ
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางราคากลางงานก่อสร้าง
   โครงการขุดลอกลำห้วยเสี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคาค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางค่าใช้จ่ายจ้างควบคุมงาน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
   ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์
   ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตาข่ายเหล็ก
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหัวหมู
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ บ้านตะบอง หมู่ที่ ๓
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ บ้านตะบอง หมู่ที่ ๓
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นแบบรถข้ามได้ บ้่านหนองขาม หมู่ที่ ๗
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒๕
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสาน หมู่ที่ ๒๒
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.