31230 044 634733    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงา...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งผู้บริหา...     จำนวนผู้เข้าชม 247 ครั้ง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...     จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗...     จำนวนผู้เข้าชม 28458 ครั้ง
โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖...     จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗...     จำนวนผู้เข้าชม 150 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔...     จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคากลางก่อสร้าง
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยข้างบ้านผู้ช่วยสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะขนุน
   ประกาศราคากลางโครงการกั้นผนังกระจกพร้อมประตู หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หนองไผ่, ซอยสุขสำราญ (แยกขวา), ซอยตาแชร์ (แยกซ้าย) และซอยวิสุทธิราษฎร์
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหม่องกะหริ หมู่ที่ 1 บ้านองจุ (ตกลงราคา)
   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. สายบ้านนางดารา หมู่ที่ 1 บ้านปลายนาสวน (วิธีตกลงราคา)
   ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง และก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. สายพุตะเคียน (ตกลงราคา)
   ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเข้าบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 2 บ้านปากนาสวน (ตกลงราคา)
   ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแม่ลำโพง หมู่ที่ 4 บ้านองสิต
   ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่บุญรอด หมู่ที่ 4 บ้านองสิต (ตกลงราคา)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.