31230 08-6460-9570

คุณต้องการให้ อบต.บ้านคู ให้การช่วยเหลือ/ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.83.133.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 529,709

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.บ้านคู ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง๖) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมทำความสะอาด อบต. ๕ ส. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
โครงการมหาสงกรานต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
โครงการผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการรวมพลังความคิด สร้างชีวิตที่สดใส ตำบลโพรงอากาศ ปี ๒๕๕๗ ว...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงอากาศ” ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงอากาศ” ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
การประชุมการจัดทำผังเมือง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพรงอากาศ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน “วันท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๘...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง บ้านคู หมู่ ๖ และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ ๑๕
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๔ หมู่บ้าน
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 หมู่บ้าน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางงานก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์(สนามหญ้าเทียม)
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสิงสาง หมู่ 1
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ 8
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบัวหลวง หมู่ 3
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านประชาสันต์ หมู่ 10
   ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอ่างหินเชื่อมสะพานหนองยาว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 14 โครงการ
   สอบราคาซื้อสื่อการการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ...
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2556 ...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2556 ...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 08-6460-9570  Fax : 08-6460-9570
Email : 6311303@thailocaladmin.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.