31230 044 634733

 
นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บ้านคู 
     
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ผลงานการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาต่อยอดผลิตสบู่ไว้ใช้เองในครัวเรือน...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
โครงการล้างส้วมพร้อมรับวันสงกรานต์...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศ อบต สหัสขันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบร...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2560
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานวิชาการด้านสาธารณสุข(นักวิชาการสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเกาะขวาง
   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างป
   ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สค. 2560
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ
   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างลานคนเดิน ลานจักรยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (รวม 8 ซอย)
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (รวม 8 ซอย)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
นายชุมพร สิงห์ไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.