31230 044 634733    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 
     
เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลคลองทับจันทร์ ให้ไปรับแบบพ...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก 2 ชั้น...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาประจ...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านแคโด...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดเกาะลอย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานท...     จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง
รับตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว วันที่ 22 พ.ย. 59...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 14 ตารางราคากลางก่อสร้าง
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา โดยมีถังกรองน้ำ คสล. จำนวน 8 ถัง หมู่ที่ 10 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารสนามฟุตบอลในร่ม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน
   ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากถนน 304 ถึงคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองกี่ ถึงถนนเข้าเขตอุตสาหกรร
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 1 ครั้งที่สาม
   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนิยมสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางขนาก
   ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองสามหอม หมู่ที่ 12 ตำบลบางขนา
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ครั้งที่ 2)
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองพรุ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่, ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาลาเรีย หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
Tel : 044 634733  Fax : 044 634734
Email : bannku@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.