องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ปี 256...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 11]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ปี 256...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 6]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 ปี 2...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 8]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ป...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 3]
 
   พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านคู หมู่ที่ 6 และ หมู่ 1...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 4]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ปี 256...[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 3]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ปี 256...[วันที่ 2020-07-10][ผู้อ่าน 4]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ปี 2...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 5]