องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]7
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รถเกี่ยวข้าว)ปีงบประมาณ2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]14
4 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]10
5 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่ิอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]22
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]16
8 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]13
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]22
10 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย(รถดูดส้วม)ประจำปีงบพ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]24
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 19 ก.ค. 2565 ]67
12 เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 [ 23 พ.ค. 2565 ]86
13 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระบบ ITA [ 2 มี.ค. 2565 ]144
14 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]137
15 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]157
16 การประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]134
17 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]146
18 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 25 ม.ค. 2565 ]169
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) [ 24 ม.ค. 2565 ]147
20 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]84
 
หน้า 1|2|3