องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]1
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]1
3 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศให้ผู้ประกอบกิจการหรือบุคคลผู้ซึ่งได้นำรถเกี่ยวข้าว เข้ามาในเขตตำบลบ้านคู ประจำปี 2566-2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]5
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]0
6 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]13
8 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]16
9 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]15
10 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]24
11 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]23
12 ประกาศแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566(ภ.ด.ส.3) [ 5 เม.ย. 2566 ]21
13 งบการเงินปี 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]24
14 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บ้านคู พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]13
15 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]29
16 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 ก.พ. 2566 ]26
17 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]30
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]22
19 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 10 ม.ค. 2566 ]23
20 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4