องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระบบ ITA [ 2 มี.ค. 2565 ]51
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]46
3 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]46
4 การประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]30
5 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]44
6 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 25 ม.ค. 2565 ]76
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) [ 24 ม.ค. 2565 ]70
8 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]16
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]76
10 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]52
11 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 4 ม.ค. 2565 ]54
12 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 27 ธ.ค. 2564 ]48
13 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ธ.ค. 2564 ]100
14 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 17 ธ.ค. 2564 ]98
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 23 พ.ย. 2564 ]105
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 พ.ย. 2564 ]103
17 แบบประกาศกิจกรรมบ้านคูจัดตั้งศูนย์บริการร่มในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 [ 19 พ.ย. 2564 ]8
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]112
19 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]110
20 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 27 ก.ย. 2564 ]115
 
หน้า 1|2