องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 25 ม.ค. 2565 ]3
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) [ 24 ม.ค. 2565 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]12
4 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ธ.ค. 2564 ]31
5 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 17 ธ.ค. 2564 ]33
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 23 พ.ย. 2564 ]47
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่องกำหนดวัน สถานที่สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 พ.ย. 2564 ]41
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]52
9 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]51
10 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 27 ก.ย. 2564 ]57
11 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 27 ก.ย. 2564 ]54
12 จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2564 ]66
13 แนวทางการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 20 ก.ค. 2564 ]66
14 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2564 ]73
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 [ 14 พ.ค. 2564 ]62
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2564 ]66
17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]56
18 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านคู [ 13 ก.ค. 2563 ]68
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านคู [ 24 มิ.ย. 2563 ]65
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 16 มี.ค. 2563 ]55
 
หน้า 1|2