องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 


ออนไลน์              3    คน
วันนี้                    10    คน
สัปดาห์นี้              118    คน
เดือนนี้                425    คน
ปีนี้                     425    คน
ทั้งหมด               425    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564


  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ปี 256...
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ปี 256...
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 ปี 2...