องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 


ออนไลน์              1    คน
วันนี้                    3    คน
สัปดาห์นี้              15    คน
เดือนนี้                99    คน
ปีนี้                     2590    คน
ทั้งหมด               7144    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 13 บ้านโนน...