องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]45
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]47
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]43
4 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]46
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 10 ก.พ. 2564 ]46
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]43
7 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]46
8 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]50
9 ประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 3 ก.พ. 2564 ]44
10 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]49
11 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]45
12 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]50
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]57
14 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ให้ นายไกรสร สีสิ่ว สิ้นสุดสมาชิกภาพ [ 30 ก.ย. 2563 ]47
15 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ให้ นายหนูกัน เม็งไธสง สิ้นสุดสมาชิกภาพ [ 23 ก.ย. 2563 ]45
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]51
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]45
18 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]46
19 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]46
20 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2