องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 22 พ.ย. 2564 ]28
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 พ.ย. 2564 ]26
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2564 ]1251
4 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]47
5 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]48
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]56
7 การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]55
8 การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]59
9 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]51
10 การให้ออกจากราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]51
11 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2564 ]51
12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]47
13 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]59
14 ประกาศเข้าบัญชี 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]55
15 ปรับค่าจ้างลูกจ้างสูง-ต่ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]57
16 หนังสือนำส่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]56
17 อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]50
18 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]51
19 รายงานผลการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2564 ]52
20 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]50