องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ติดต่อเราแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ที่ตั้ง 127 หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ 044-634733 /โทรสาร  044-634734
E-mail: Saraban_06311304@dla.go.th